Szkolenie połączenia kołnierzowe

Oferujemy certyfikowane szkolenia dla pracowników wykonujących lub nadzorujących montaż połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie, prowadzonych zgodnie z normą PN-EN 1591-4.

Zakres tematyczny szkolenia (teoria):

  • typy kołnierzy oraz uszczelek,
  • bezpieczny montaż i demontaż połączeń kołnierzowych (zasady BHP obowiązujące przy tych czynnościach)
  • wymagania szczelności.

W ramach szkolenia prowadzimy zajęcia praktyczne z montażu połączeń kołnierzowych i prób szczelności.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Otrzymanie wyniku potwierdza certyfikat wydany przez TUV SUD lub TUV Austria.