Hos Iron Solution vet vi godt hvor viktig det er med regelmessige inspeksjoner og undersøkelser, og hvor farlig det er å undervurdere risikoen som kan oppstå under drift av metallkonstruksjoner. Enten din bransje er industri eller bygg, kan vi tilby deg profesjonell ikke-destruktiv testing, som gir maksimal sikkerhet til brukere av konstruksjonen.

Avansert ikke-destruktiv testing

Våre ansatte har sertifikater utstedt i henhold til standarden PN-EN 473 og Sector Cert og har andre grads kvalifikasjoner i bruk av UT, RT, MT, PT og VT metoder. Like viktig er mange års erfaring – når undersøkelser gjelder konstruksjoner som er i bruk, er det veldig viktig å tolke resultatene riktig. Her er det ikke bare kunnskap, men også mange års praksis som teller. Spesialister fra Iron Solution har sett mye, så de har ingen problemer med å vurdere graden av slitasje eller avdekke skjulte feil.

Vi tilbyr et bredt utvalg av ikke-destruktiv testing

 • RT – RadiografiprøvingAvhengig av behovene, bruker man gamma- eller røntgenstråler. Dette er sannsynligvis den mest nøyaktige metoden, som består i å utsette materialet for stråling og deretter gjennomføre fotokjemisk behandling. Bildet på filmen indikerer og nøyaktig viser eventuelle skader på konstruksjonen.
 • UT – Ultralydprøving Sender lydstråler inn i materialet. Resultatene vises på bilde eller video på en skjerm Endringer i bølgeamplitude eller overgangshastighet tillater å raskt og nøyaktig finne og vurdere eventuelle uregelmessigheter og defekter.
 • MT – Magnetpulverprøving I dette tilfellet utføres utprøving av sveisede konstruksjoner ved hjelp av magneter. Metoden består i å lage et magnetfelt ved uregelmessigheter som sprekker, feil under valsing, porer osv.
 • PT – Penetrantprøving Denne metoden er basert på kapillaritet. Overflaten smøres med en spesiell væske (penetrant), som fyller spalter og uregelmessigheter, og dermed viser hvor de er. For å se dem, er det i tillegg nødvendig å dekke overflaten med en fremkallervæske.
 • VT – Visuell inspeksjon Den grunnleggende og nødvendige testmetoden der en ser nøyaktig på overflaten, ofte ved bruk av optiske verktøy: Periskop, endoskop, videoskop, forstørrelsesglass. For en erfaren spesialist er inspeksjonen ofte nok for innledende vurdering av konstruksjonen.

Vi gjennomfører også destruktiv testing av to typer

 • HT – Hardhetsmålinger Denne utprøvingen består i å presse et hardt objekt mot overflaten. Det resulterende avtrykket blir deretter målt og resultatene blir brukt til å beregne hardheten med forskjellige metoder, inkludert Brinell og Vickers hardhetstester.
 • HT hardhetsmålinger med bærbare enheter Takket være vårt moderne mobilt utstyr kan vi utføre avanserte hardhetsmålinger utenfor laboratoriet.

I tillegg tilbyr vi:

 • • metallografiske tester med replikker,
 • • måling av materialtykkelse og hardhet,
 • • målinger og kontroll av tykkelsen og kvaliteten på malingsbelegg (inkludert kontroll av korrosjonsbeskyttende egenskaper av belegget),
 • • forskjellige undersøkelser og vurderinger.

Iron Solution – vi er et firma som ansetter fagmenn som tilbyr ikke bare ikke-destruktiv testing og sveisetjenester, men også opplæring av sveisere.