Opplæring i flensforbindelser

Vi tilbyr sertifisert opplæring for ansatte som utfører eller fører tilsyn med montering av flensforbindelser i trykksystemer som utgjør spesiell fare, gjennomført i samsvar med PN-EN 1591-4.

Omfang (teori):

  • typer av flenser, typer og funksjon av pakninger,
  • bolt klasser,
  • sikker montering og demontering av flensforbindelser (gjeldende HMS-regler),
  • typiske årsaker til feil på flensforbindelser med pakning,
  • bearbeiding av tetningsflaten,
  • identifisering av feil og skader,
  • krav til tetthet,
  • momentnøkler og momentforsterkere (oppbygning og virkemåte, innstilling av dreiemoment, vedlikehold, riktig bruk),
  • hydrauliske nøkler (oppbygning og virkemåte, sikkerhetsregler, instruksjoner for bruk av hydrauliske enheter, bruk og vedlikehold av hydrauliske momentnøkler).

Som del av opplæringen gjennomfører vi praktiske øvelser i montering av flensforbindelser og gjennomføring av lekkasjetester.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen. Resultatet bekreftes av et sertifikat utstedt av TÜV SÜD.