Opplæring i varmt arbeid

Opplæring for personer som utfører eller fører tilsyn med varmt arbeid (f.eks. sveising, skjæring, sliping) og jobber (eller vil jobbe) i Norden.

I Danmark, Norge, Sverige og Finland krever en spesiell sikkerhetsregel at varmt arbeid kun utføres og overvåkes av en person som har deltatt på en opplæring i varmt arbeid og har gyldig sertifikat for varmt arbeid.

Hvilke yrkesgrupper er omfattet av varmt arbeid sertifiseringssystemet i Norden?
Sveisere, montører av stålkonstruksjoner, slipere, rørmonterer, mekanikere, blikkenslagere, elektrikere, rørleggere, malere, taktekkere, bygningsarbeidere.

Opplæring i varmt arbeid tar noen timer og gjennomføres online på polsk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig eksamen og deltakere får et sertifikat samt en bekreftelse på fullføring av kurs i bruk av brannslokkere.

Norsk sertifikat for varmt arbeid er gyldig i 5 år i alle nordiske land: Norge, Danmark og Finland.

Vi utsteder sertifikater på polsk, engelsk eller norsk.