SEP-godkjenninger – G1, G2, G3

Vi tilbyr kurser for G1, G2, G3 godkjenninger, også for personer uten elektrisk utdanning.
Vi gjennomfører opplæringer innen både drift og tilsyn. Etter bestått eksamen foran en kompeansenemnd får deltakeren et sertifikat for relevant SEP-godkjenning.

Kurser vedrørende kraftanlegg, G1

For hvem?

For personer som er involvert i drift og/eller tilsyn med:

  • kraftinstallasjoner og -nett (drift, vedlikehold, montering, måling og kontroll)
  • enheter som produserer, omformer, overfører og forbruker elektrisk energi,
  • annet kraftutstyr (f.eks. utstyr, anlegg og nett med spenning på opptil 1 kV og over 1 kV, elektrotermiske apparater, enheter for elektrolyse, gatebelysning).

Kurser vedrørende varmeanlegg, G2

Kurset er ment for personer som er involvert i drift og/eller tilsyn med varmeanlegg, nett og utstyr (drift, vedlikehold, montering, rehabilitering, måling og kontroll), enheter som produserer, omformer, overfører og forbruker varme og annet utstyr som dampkjeler, vannkjeler med fast, flytende og gass brensel, varmevekslere, industriovner, damp- og vannturbiner osv.)

Kurser vedrørende gassanlegg, G3

Kurset er ment for personer som er involvert i drift og/eller tilsyn med gassanlegg, nett og utstyr (drift, vedlikehold, montering, rehabilitering, måling og kontroll), enheter som produserer, omformer, overfører og forbruker gass, samt annet utstyr som utstyr for lagring av gass brensel, produksjonsutstyr for gassbrensel, gassgeneratorer, mottakere av gass brensel med effekt over 50 kW).