Kurs og godkjenning for mobile arbeidsplattformer, lifter og heiser

Et kurs for personer som ønsker å få UDT-godkjenning for å betjene kjøretøyer som muliggjør arbeid i høyden, for eksempel mobile arbeidsplattformer, heiser og lifter. Brukes ved alle slags bygging, hagearbeid, rengjøring og annet arbeid i høyden.

Kurset for operatører av mobile arbeidsplattformer, lifter og heiser gir kunnskap og praktiske ferdigheter som kreves for å få godkjenninger fra en regional kompetansenemnd utpekt av regional leder av UDT (Det tekniske tilsynsetat).

Kurset gir mulighet for å få godkjenninger for å betjene kjøretøyer i følgende grupper:

I P – mobile arbeidsplattformer:

  • saktegående (sakselifter),
  • transportable (f.eks. festet under bilen),
  • selvdrevne (bilmonterte).

II P – saktegående arbeidsplattformer (forbrenningsmotor eller elektrisk motor):

  • hengende,
  • med mast, med mast og ledd,
  • stasjonære.

Som del av opplæringen (35 timer) arrangerer vi teoretisk og praktisk intern eksamen som lar oss vurdere kunnskapen til deltakerne og forberede dem til ekstern eksamen. Ekstern eksamen gjennomføres av regional kompetansenemnd utpekt av regional leder av UDT (Det tekniske tilsynsetat).

Personer som kan delta i kurset må være myndige, med god helse og uten forbud mot arbeid i høyden. Ingen faglig kompetanse eller andre godkjenninger kreves.

Opplæringene våre gjennomføres av fagfolk med nødvendige godkjenninger, kompetanse og erfaring. Vi presenterer nøyaktig alle typer enheter og lærer om betjening og drift. Vår prioritet er arbeidssikkerhet og ansvaret til operatører av disse kjøretøyer.

Kurset inkluderer teori (bl.a. generell informasjon om enheter, styrke, stabilitet, drivverk o.l., bruksanvisning), samt praktiske øvelser – betjening av hver type enhet og utførelse av bestemte oppgaver ved bruk av dem. Kursprogrammet er godkjent av UDT (Det tekniske tilsynsetat).

Opplæringen kan gjennomføres på arbeidsplassen eller på et annet sted som vi forbereder. Vi har våre egne enheter for opplæring av operatører.

Etter bestått UDT-eksamen får deltakeren:

  • godkjenning (sertifikat) for mobile arbeidsplattformer: Saktegående , selvdrevne (bilmonterte), transportable,
  • bekreftelse på fullføring av kurset med et rammeprogram (på polsk og engelsk).