W Iron Solution doskonale wiemy, że nie można zaniedbywać regularnych kontroli i normatywnych ekspertyz ani lekceważyć zagrożeń, które mogą się pojawić w trakcie eksploatacji wszystkich konstrukcji metalowych. Czy Twoją branżą jest przemysł, czy budownictwo, otrzymasz od nas usługę profesjonalnych badań nieniszczących, których celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom konstrukcji.

Zaawansowane badania nieniszczące

Nasz personel legitymuje się certyfikatami wydanymi zgodnie z normą PN-EN 473 oraz Sector Cert i posiada kwalifikacje drugiego stopnia w stosowaniu metod: UT, RT, MT, PT, VT. Ma również, co ważne, wieloletnie doświadczenie – gdy badaniem objęte zostają konstrukcje będące w użyciu, bardzo ważne staje się poprawne zinterpretowanie wyników badań. Tu przydaje się nie tylko wiedza, ale też długoletnia praktyka. Specjaliści Iron Solution widzieli sporo, dlatego nie mają problemów z ocenieniem stopnia zużycia czy zauważeniem ukrytych wad.

Oferujemy szeroki zakres badań nieniszczących

 • Badania radiograficzne RT. W zależności od potrzeb, w metodzie tej wykorzystuje się promieniowanie gamma lub promieniowanie rentgenowskie. Jest to prawdopodobnie najdokładniejsza metoda badań nieniszczących, polegająca na ekspozycji materiału na działanie promieniowania, a następnie przeprowadzeniu obróbki fotochemicznej. Obraz na kliszy wskazuje i precyzuje ewentualne uszkodzenia konstrukcji.
 • Badania ultradźwiękowe UT. Taki sposób badania konstrukcji opiera się na wprowadzeniu do materiału fal ultradźwiękowych, których zachowanie obserwuje się następnie na zapisie i wizualizacji wskazań. Zmiany amplitudy fali czy szybkość przejścia to dane, dzięki którym szybko i dokładnie można zlokalizować i oszacować ewentualne nieciągłości i wybrakowania.
 • Badania magnetyczno-proszkowe MT. W tym przypadku badanie konstrukcji spawanych przeprowadza się z użyciem magnesów czy ław magnetycznych. Metoda polega na wywoływaniu pola magnetycznego przy pęknięciach, zawalcowaniach, porowatościach, zakuciach, naderwaniach.
 • Badania penetracyjne PT. W metodzie tej wykorzystuje się fizyczne zjawisko włoskowatości. Badaną powierzchnię pokrywa się specjalnie przygotowaną cieczą (zwaną penetrantem), która wypełnia szczeliny i nieciągłości, wskazując tym samym ich umiejscowienie. Dla ich widoczności niezbędne jest jeszcze pokrycie powierzchni inną zawiesiną – wywoływaczem.
 • Badania wizualne VT. Podstawowa i konieczna metoda badania nieniszczącego, polegająca na dokładnym przyjrzeniu się – często przy użyciu narzędzi optycznych: peryskopu, endoskopu, wideoskopu, lupy – badanej powierzchni. Doświadczony fachowiec już na tej podstawie potrafi postawić pierwsze tezy i opinie dotyczące stanu konstrukcji.

Wykonujemy też badania nieniszczące dwóch rodzajów

 • Pomiary twardości HT. W przeprowadzeniu tego typu badania niszczącego konieczny jest nacisk twardego ciała (wgłębnika) na badaną powierzchnię. Powstały w ten sposób odcisk czy też wgłębienie jest następnie mierzone, a wyniki wykorzystuje się w obliczaniu twardości przy pomocy różnych metod, w tym np. metody twardości Brinella czy Vickersa.
 • Pomiary twardości HT urządzeniami przenośnymi. Dzięki nowoczesnemu, mobilnemu sprzętowi możemy przeprowadzić zaawansowane pomiary twardości poza naszym laboratorium.

Dodatkowo oferujemy:

 • badania metalograficzne metodą replik,
 • pomiary grubości i twardości materiałów,
 • pomiary i kontrola grubości i jakości powłok malarskich (w tym kontrola antykorozyjnych właściwości powłok malarskich),
 • różnorodne ekspertyzy.

Iron Solution – jesteśmy firmą skupiającą fachowców, którzy oferują nie tylko badania nieniszcząceusługi spawalnicze, ale również szkolenie spawaczy.