Montør av industrirørledninger (O4)

Formål:

Tilegne seg grunnleggende og detaljert kunnskap om lesing av isometriske tegninger, montering av rørsystemer, manuell og mekanisk bearbeiding av rør og prefabrikkerte rørledningskomponenter ved bruk av acetylenbrenner og plasma, utførelse av kilesveis ved bruk av TIG, MAG og MMA-metoder.

Deltakerprofil:

Opplæringen er ment for montører, sveisere, sveiseoperatører, tilsynspersonale, kvalitetskontrollører, NDT-personale, teknologer, teknikere, konstruktører, personer med teknisk kunnskap innen montering av industrikonstruksjoner.

Opplæringsprogram:

  Modul I:

 1. Innføring i teoretisk kunnskap om å lese isometriske tegninger og materialspesifikasjoner.
 2. Grunnleggende regler for isometrisk tegning (lesing av avvik, tredimensjonal projeksjon av elementer, symbolsk merking, valg av måleinstrumenter).
 3. Praktiske øvelser.
 4. Modul II:

 5. Manuell og mekanisk bearbeiding av rør.
 6. Gjennomgang av grunnleggende HMS-regler ved manuell og mekanisk skjæring av rør samt bruk av plasma og acetylenbrenner.
 7. Gjennomgang av generelle teknikker og regler for manuell plasmaskjæring.
 8. Gjennomgang av generelle teknikker og regler for skjæring med acetylenbrenner.
 9. Gjennomgang av teknikker for trasering, gjenging og bearbeiding av rør.
 10. Instruksjon på arbeidsplassen/praksis.
 11. Modul III:

 12. Innføring i sveiseprosesser.
 13. Grunnleggende faguttrykk innen sveising.
 14. Uregelmessigheter. Standarder for sveising og sveisearbeid, inkludert sveisefuger.
 15. Instruksjon på arbeidsplassen/praksis – perfeksjonering av utførelse av kilesveis ved bruk av TIG, MAG og MMA-metoder.

Metodikk:

Opplæringen består av forelesninger og verkstedpraksis.

Avslutning:

Opplæringen avsluttes med en eksamen som bekrefter tilegnet kunnskap og ferdigheter. Etter bestått eksamen får deltakeren et sertifikat utstedt av TÜV SÜD Polen.

Opplæringstid:

40 timer

Montør av stålkonstruksjoner (O5)

Formål:

Tilegne seg grunnleggende og detaljert kunnskap om lesing av tekniske tegninger, varmeskjæring og utførelse av kilesveis ved bruk av MAG og MMA-metoder.

Deltakerprofil:

Opplæringen er ment for montører, sveisere, sveiseoperatører, tilsynspersonale, kvalitetskontrollører, NDT-personale, teknologer, teknikere, konstruktører, personer med teknisk kunnskap innen montering av stålkonstruksjoner.

Opplæringsprogram:

  Modul I:

 • Innføring i teoretisk kunnskap om å lese tekniske tegninger og materialspesifikasjoner.
 • Merking av sveisefuger på tegninger.
 • Dimensjonering av sveisefuger på tekniske tegninger.
 • Metoden for å presentere fuger på tegninger.
 • Plassering av pilen på referanselinje.
 • Elementære tegn.
 • Ytterligere merking
 • Spesiell merking.
 • Dimensjonering av sveisefuger.
 • Eksempler på merking av sveisefuger på tegninger – praksis.
 • Modul II:

 • Gjennomgang av grunnleggende HMS-regler ved oksygenskjæring.
 • Prinsipper for oksygenskjæringsprosessen.
 • Oppbygning og virkemåte av utsyr til oksygenskjæring.
 • Gasser som brukes ved oksygenskjæring.
 • Generelle teknologiske forhold ved oksygenskjæring.
 • Teknikk med manuell oksygenskjæring.
 • Vurdering av overflatekvalitet etter oksygenskjæring
 • Instruksjon på arbeidsplassen/praksis
 • Modul III:

 • Innføring i sveiseprosesser.
 • Grunnleggende faguttrykk innen sveising.
 • Uregelmessigheter. Standarder for sveising og sveisearbeid, inkludert sveisefuger.
 • Instruksjon på arbeidsplassen/praksis – perfeksjonering av utførelse av kilesveis ved bruk av MAG og MMA-metoder.
 • Eksamen

Metodikk:

Opplæringen består av forelesninger og verkstedpraksis.

Avslutning:

Opplæringen avsluttes med en eksamen som bekrefter tilegnet kunnskap og ferdigheter. Etter bestått eksamen får deltakeren et sertifikat utstedt av TÜV SÜD Polen.

Opplæringstid:

40 timer

Montør av flensforbindelser – utførelse og tilsyn (O6)

Formål:

Tilegne seg grunnleggende og detaljert kunnskap om utførelse og tilsyn med montering av flensforbindelser i samsvar med gjeldende standard.

Deltakerprofil:

Opplæringen er ment for sveisere, sveiseoperatører, tilsynspersonale, kvalitetskontrollører, NDT-personale, teknologer, teknikere, konstruktører, personer med teknisk kunnskap innen montering.

Opplæringsprogram:

 • Gjennomgang av typer pakninger og flensforbindelser, bolter, merkinger, utførelsesklasse.
 • Pakninger – materialer, tykkelse og spenninger. Utskifting.
 • Pakningen og dens funksjon i en forbindelse – deformasjoner.
 • Gjennomgang av friksjonsmekanismen, funksjon av pakning og flenser; friksjon på gjengeflaten.
 • Fleksibilitet av flensforbindelser.
 • Montering av flensforbindelser – klargjøring, rekkefølge av operasjoner, gjennomgang av HMS-regler.
 • Fremgangsmåte ved demontering av flensforbindelser.
 • Lekkasjetester, metoder for lekkasjeprøving, HMS-regler.
 • Korrosjon, erosjon, elektrokjemiske celler – farer.
 • Spenninger i flensforbindelser, inkludert spenninger i bolter – begrunnelse for bruk av pakning.
 • Praksis/instruksjon på arbeidsplassen – identifisering, samsvar med dokumentasjon – referansevilkår.
 • Fremgangsmåte.
 • Kontroll av riktig montering, visuell inspeksjon.
 • Trykktest – klargjøring og gjennomføring.
 • Demontering.
 • Eksamen

Metodikk:

Opplæringen består av forelesninger og verkstedpraksis

Avslutning:

Opplæringen avsluttes med en eksamen som bekrefter tilegnet kunnskap og ferdigheter. Etter bestått eksamen får deltakeren et sertifikat utstedt av TÜV SÜD Polen.

Opplæringstid:

8 timer