Vi tilbyr profesjonell opplæring innen gass og plasma skjæring for alle som er ansatt i sveising, låsesmedarbeid som mekanikk og montører. Teori og praksis i en trening.

Gassskjæring – brukes til vanlig og lavt legert stål. Effektiv og effektiv metode – materialer kuttet med oksygen og acetylen krever vanligvis ikke videre behandling.
Plasmaskjæring – gjelder alle materialgrupper av stål, aluminiumslegeringer og kobber. Dette er den mest brukte metoden i tungindustri, bilindustri, farmasøytisk og sanitær industri.

Vi tilbyr separate kurs og begge metodene sammen.

Hvem kan ta kurset?

1. Viktig kunnskap om: metallteknologi, sveisematerialer, prinsipper og teknikker for oksygen- og plasmaskjæring, typer og typer oksygen- og plasmasnittutstyr.

2. Praktiske ferdigheter innen:

  • skjæreark og seksjoner,
  • skjæreringer,
  • skjærør og runde materialer,
  • skjæring av sylindriske profiler
  • manuell avfasning.

3. Etter bestått eksamen oppnår deltakeren kvalifikasjoner (avhengig av gjennomført sveisekurs) for manuell oksygen-, plasma- eller manuell skjæring ved bruk av begge prosessene, som kreves i forskrift fra økonomiministeren av 27. april 2000 om helse og sikkerhet på jobben under sveising. < / p>

Hvem kan ta kurset?

  • Voksne (over 18 år) ved god helse
  • Personer som jobber som sveisere, låsesmeder, montører, mekanikk og beslektede næringer.