Oferujemy profesjonalne przeszkolenie w zakresie cięcia gazowego i plazmowego dla wszystkich osób zatrudnionych w spawalnictwie, ślusarstwie czy jako mechanicy i monterzy. Teoria i praktyka w ramach jednego szkolenia.

Cięcie gazowe – stosuje się przy stali zwykłej i niskostopowej. Metoda efektywna i sprawna – przecięte przy użyciu tlenu i acetylenu materiały nie wymagają zazwyczaj dalszej obróbki.
Cięcie plazmowe – stosuje się do wszystkich grup materiałowych stali, stopów aluminium i miedzi. To najczęściej stosowana metoda w przemyśle ciężki, motoryzacji, farmacji oraz branży sanitarnej.

Oferujemy kursy rozdzielne oraz obu metod razem.

Kto może wziąć udział w kursie?

1. Niezbędną wiedzę w zakresie: technologii metali, materiałów spawalniczych, zasad i technik cięcia tlenem i plazmą, rodzajów i typów urządzeń do cięcia tlenowego i plazmowego.

2. Umiejętności praktyczne w zakresie:

  • cięcia blach i kształtowników,
  • wycinania pierścieni,
  • cięcia rur i materiałów okrągłych,
  • cięcia profili walcowych
  • ręcznego ukosowania blach.

3. Po zdaniu egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia (w zależności od ukończonego kursu spawania) do ręcznego cięcia tlenowego, plazmowego lub ręcznego cięcia przy zastosowaniu obu procesów, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Kto może wziąć udział w kursie?

  • Osoby pełnoletnie (ukończone 18. rok życia) w dobrym stanie zdrowia
  • Osoby pracujące jako spawacze, ślusarze, monterzy,  mechanicy i w tego typu pokrewnych branżach.