Kursy i uprawnienia na podesty ruchome, podnośniki koszowe i zwyżki

Kurs dla chcących dobyć uprawnienia UDT do kierowania pojazdami umożliwiającymi prace na wysokości, jak podjazdy ruchome, podnośniki, kosze. Wykorzystywane w różnego rodzaju pracach budowlanych, ogrodniczych, porządkowych i wielu innych na wysokościach.

Kurs dla operatorów podestów ruchomych, podnośników (zwyżek) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w stopniu przygotowującym do uzyskania uprawnień, które są nadawane przez komisję właściwą dla danego rejonu i powołaną przez dyrektora terenowego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs umożliwia zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami następujących grup:

I P – podesty ruchome:

  • przejezdne wolnobieżne (podnośniki nożycowe),
  • przewoźne (np. pająki podczepiane pod samochód),
  • samojezdne (montowane na pojeździe),

II P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (napęd spalinowy oraz elektryczny):

  • wiszące,
  • masztowe, masztowo-przegubowe,
  • stacjonarne.

W ramach szkolenia (35 godz.) organizujemy egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny, który pozwala sprawdzić wiedzę uczestników i ich przygotowanie do egzaminu zewnętrznego. Egzamin zewnętrzny odbywa się przed komisją powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie w dobrym stanie zdrowia oraz bez przeciwskazań do pracy na wysokościach. Nie jest wymagane żadne przygotowanie zawodowe ani inne uprawnienia.

Nasze szkolenia prowadzą profesjonaliści z odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami oraz doświadczeniem. Prezentujemy dokładnie każdy typ urządzeń, uczymy jego obsługi oraz zasad eksploatacji. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pracy i odpowiedzialność operatorów ww. pojazdów.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (obejmują m.in. wiadomości ogólne o urządzeniach, ich wytrzymałość, stateczność, napędy itp. informacje, instrukcje eksploatacyjne), jak również praktyczne – obsługa każdego typu urządzenia i wykonywanie konkretnych zadań przy ich użyciu. Program kursu zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs może się obyć w zakładzie pracy lub w przygotowanej przez nas przestrzeni. Posiadamy własne urządzenia do przeszkolenia operatorów.

Po zdanym egzaminie UDT kursant otrzymuje:

  • uprawnienia (legitymację) na podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne,
  • zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia (wystawiamy w języku polskim i angielskim).