Szkolenie połączenia kołnierzowe

Oferujemy certyfikowane szkolenia dla pracowników wykonujących lub nadzorujących montaż połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie, prowadzonych zgodnie z normą PN-EN 1591-4.

Zakres tematyczny szkolenia (teoria):

  • typy kołnierzy oraz typy i funkcjonalność uszczelek,
  • klasy śrub,
  • bezpieczny montaż i demontaż połączeń kołnierzowych (zasady BHP obowiązujące przy tych czynnościach),
  • częste przyczyny usterek połączeń kołnierzowych z uszczelką,
  • przygotowywanie powierzchni uszczelniającej,
  • rozpoznawanie usterek i awarii,
  • wymagania szczelności.
  • klucze dynamometryczne i wzmacniacze momentu obrotowego:(budowa i działanie, ustawianie momentu obrotowego, konserwacja, właściwe użytkowanie)
  • klucze hydrauliczne: ( Budowa i działanie ,Zasady bezpieczeństwa, Instrukcje dotyczące używania jednostek hydraulicznych, Używanie i konserwacja hydraulicznych kluczy dynamometrycznych)

W ramach szkolenia prowadzimy zajęcia praktyczne z montażu połączeń kołnierzowych i prób szczelności.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Otrzymanie wyniku potwierdza certyfikat wydany przez TUV SUD.