Monter rurociągów przemysłowych (O4)

Cel szkolenia:

Zdobycie podstawowej i szczegółowej wiedzy z zakresu czytania rysunku izometrycznego, umiejętność wykonywania montażu systemów rurociągowych, umiejętność wykonania ręcznej i mechanicznej obróbki rur orazprefabrykowanych elementów rurociągowych z wykorzystaniem palnika acetylenowo-tlenowego i plazmy,umiejętność wykonywaniaspawania spoinszczepnych pachwinowych metodami TIG, MAG oraz MMA

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do monterów, spawaczy, operatorów spawania, nadzoru spawalniczego, kontroli jakości, personelu badań NDT, technologów, techników, konstruktorów, osób posiadających wiedzę techniczną z zakresu montażu konstrukcji przemysłowych.

Program szkolenia:

  Moduł I:

 1. Wprowadzenie do teoretycznej wiedzy z zakresu czytania rysunku izometrycznego i specyfikacji materiałowej.
 2. Zapoznanie się z ogólnymi zasadami rysunku izometrycznego (odczytywanie odchyleń, rzutowanie przestrzenne elementów, oznaczenia symboliczne, dobieranie przyrządów pomiarowych).
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Moduł II:

 5. Wykonywanie ręcznej i mechanicznej obróbki rur
 6. Omówienie podstawowych zasad BHP podczas wykonywania czynności cięcia rur: ręcznego,mechanicznego, plazmowego oraz palnika acetylenowo-tlenowego.
 7. Omówienie ogólnych technik i zasad podczas ręcznego cięcia plazmowego.
 8. Omówienie ogólnych technik i zasad podczas cięcia palnikiem acrtylenowo-tlenowym.
 9. Omówienie technik traserskich, gwintowania i obróbki rur.
 10. Instruktaż stanowiskowy/działanie praktyczne.
 11. Moduł III:

 12. Wprowadzenie do procesów spawania
 13. Podstawowe pojęcia w spawalnictwie.
 14. Niezgodności spawalnicze. Normy dotyczące spawania i prac spawalniczych, w tym spajania złączy.
 15. Instruktaż stanowiskowy/ działanie praktyczne doskonalenie sczepiania spoin pachwinowych metodą TIG, MAG i Elektroda.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

40 godzin

Monter konstrukcji stalowych (O5)

Cel szkolenia:

Zdobycie podstawowej i szczegółowej wiedzy z zakresu czytania rysunku technicznego, cięcia termicznegoi spawania spoin szczepnychpachwinowych metodą MAG oraz MMA

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do monterów, spawaczy, operatorów spawania, nadzoru spawalniczego, kontroli jakości, personelu badań NDT, technologów, techników, konstruktorów, osób posiadających wiedzę techniczną z zakresu montażu konstrukcji stalowych.

Program szkolenia:

  Moduł I:

 • Wprowadzenie do teoretycznej wiedzy z zakresu czytania rysunku technicznego i specyfikacji materiałowej.
 • Oznaczanie spoin na rysunkach
 • Wymiarowanie spoin na rysunku technicznym
 • Metoda przedstawiania złączy na rysunkach
 • Położenie strzałki linii odniesienia
 • Znaki elementarne.
 • Oznaczenia dodatkowe
 • Oznaczenia specjalne
 • Wymiarowanie spoin
 • Przykłady oznaczeń spoin na rysunkach- warsztaty praktyczne.
 • Moduł II:

 • Omówienie podstawowych zasad BHP podczas wykonywania ręcznego ciecia tlenowego.
 • Zasada procesu cięcia tlenowego.
 • Budowa i zasada działania urządzeń do cięcia tlenowego.
 • Gazy stosowane przy cięciu tlenowym.
 • Ogólne warunki technologiczne cięcia tlenowego.
 • Technika ręcznego cięcia tlenowego.
 • Ocena jakości powierzchni po cięciu tlenowym.
 • Instruktaż stanowiskowy/ działanie praktyczne.
 • Moduł III:

 • Wprowadzenie do procesów spawania
 • Podstawowe pojęcia w spawalnictwie.
 • Niezgodności spawalnicze. Normy dotyczące spawania i prac spawalniczych, w tym spajania złączy.
 • Instruktaż stanowiskowy/ działanie praktyczne- doskonalenie sczepiania spoin pachwinowych metodą
  MAG oraz MMA
 • Egzamin

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

40 godzin

Monter połączeń kołnierzowych- wykonywanie oraz nadzór (O6)

Cel szkolenia:

Zdobycie podstawowej i szczegółowej wiedzy z zakresu umiejętności wykonywania i nadzoru montażu połączeń kołnierzowych zgodnie z obowiązującą normą.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do spawaczy, operatorów spawania, monterów, nadzoru spawalniczego, kontroli jakości, personelu badań NDT, technologów, techników, konstruktorów, osób posiadających wiedzę techniczną z zakresu montażu.

Program szkolenia:

 • Omówienie rodzajów uszczelek i połączeń kołnierzowych, rodzajów śrub, oznaczenia, klasy wykonania.
 • Uszczelki – materiały, grubość i naprężenia. Zamiana.
 • Uszczelka, jej funkcjonowanie w połączeniu – odkształcenia.
 • Omówienie mechanizm tarcia, współdziałanie uszczelki i kołnierzy; tarcie na powierzchni gwintu.
 • Elastyczność połączeń kołnierzowych.
 • Wykonywanie montażu połączeń kołnierzowych – przygotowanie, kolejność czynności, omówienie zasad BHP.
 • Postepowanie podczas demontażu połączeń kołnierzowych.
 • Próby szczelności, metody sprawdzenia szczelności i zasady BHP.
 • Korozja, erozja, ogniwa elektrochemiczne zagrożenia.
 • Naprężenia w połączeniach kołnierzowo-śrubowych, z uwzględnieniem naprężeń w śrubach – zasadność obecności uszczelki.
 • Działanie praktyczne/ Instruktaż stanowiskowy Identyfikacja, zgodność z dokumentacją – warunki odniesienia.
 • Sposób postępowania.
 • Sprawdzanie poprawności montażu, oględziny.
 • Próba ciśnieniowa – przygotowanie i przebieg.
 • Demontaż, rozkręcenie.
 • Egzamin

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin