H1 Uprawnienia SEP – G1, G2, G3

Prowadzimy kursy z zakresu uprawnień G1, G2, G3, również dla osób bez wykształcenia elektrycznego.
Prowadzimy kursy w zakresie eksploatacji i dozoru. Zdanie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną skutkuje zaświadczeniem o uprawnieniach SEP stosownych dla kursu.

Kursy elektryczne G1

Dla kogo?

Dla zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem:

  • instalacji i sieci elektroenergetycznych (obsługa, konserwacja, montaż, pomiary i kontrola)
  • urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
  • innych urządzeń elektroenergetycznych (np. sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV, urządzenia elektrotermiczne, do elektrolizy, oświetlenia ulicznego).

Kursy energetyczne G2

Kursy adresujemy do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych (obsługa, konserwacja, remonty, montaż kontrole/pomiary), dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (np. kotły parowe, wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, wymienniki ciepła, piece przemysłowe, turbiny parowe i wodne itp.)

H2 Kursy energetyczne G2

Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych (obsługa, konserwacja, remonty, montaż kontrole/pomiary), dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających gaz oraz innych urządzeń, instalacji i sieci gazowych (np. urządzenia do magazynowania paliw gazowych, urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW).