Oferujemy szkolenie dl wszystkich osób potrzebujących wiedzy i umiejętności z zakresu rysunku izometrycznego, nie tylko z wykształceniem technicznych czy pracujących jako spawacze czy monterzy.

Oferujemy:

  • kurs podstawowy – przeznaczonych dla osób bez technicznego wykształcenia zawodowego i bez stażu zawodowego (np. w montażu rurociągów okrętowych). Kurs obejmuje wykłady z zakresu podstaw rysunku technicznego i podstawy rysunku Izometrycznego, w tym zapoznanie się z ogólnymi zasadami rysunku izometrycznego (odczytywanie odchyleń, rzutowanie przestrzenne elementów, oznaczenia symboliczne) i ćwiczenia praktyczne,
  • kurs ponadpodstawowy – dla osób, które mają ukończony kurs podstawowy lub poziom wiedzy i umiejętności mu odpowiadający. W ramach kursu prowadzimy ćwiczenia doskonalące z zakresu rysunku izometrycznego i zajęcia praktyczne (również z zakresu rysunków roboczych stosowanych w stoczniach brytyjskich i norweskich).

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu,  wydanym przez TÜV SÜD Polska.