Cel szkolenia:

Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu odczytu i interpretacji oznaczeń i symboli na rysunku izometrycznym.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest dla osób pragnących zdobyć i/lub poszerzyć wiedzę z ww. tematyki a w szczególności dla monterów, spawaczy, spawalników, technologów, inżynierów, pracowników nadzoru spawalniczego, pracowników działu kontroli jakości.

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do teoretycznej wiedzy z zakresu rysunku izometrycznego.
  • Zapoznanie się z ogólnymi zasadami rysunku izometrycznego (odczytywanie odchyleń, rzutowanie przestrzenne elementów, oznaczenia symboliczne).
  • Ćwiczenia praktyczne

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.