Certyfikacja konstrukcji stalowych i aluminiowych na rynku UE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku (CRP) nakłada na wszystkich producentów metalowych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych, aluminiowych lub zespolonych stalowo-betonowych dla budownictwa, którzy chcą wprowadzić swoje wyroby na rynek europejski, obowiązek znakowania elementów metalowych znakiem CE.
Jednak, by go stosować, konieczne jest wdrożenie certyfikacji ZKP zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej EN 1090-1, przeprowadzenie wstępnych badań typu, poddania się ocenie notyfikowanej jednostki certyfikującej, sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych wyrobu, a dopiero na końcu oznakowania wyrobu znakiem CE.

Norma EN 1090 to zbiór norm:

  • EN 1090-1 Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
  • EN 1090-2 Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,
  • EN 1090-3 Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych,
  • EN 1090-4 Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian,
  • EN 1090-5 Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian.

Dlaczego warto wdrożyć wymagania normy EN 1090?

  • możliwość wprowadzenia wyrobów na rynek unijny,
  • zgodność z prawem i przepisami UE,
  • minimalizacja ryzyka błędów będących skutkiem prowadzonej produkcji,
  • swoboda we wprowadzaniu konstrukcji aluminiowych i stalowych oznakowanych znakiem CE na rynek UE.

Zwiększ konkurencyjnoś swojej firmy i działaj zgodnie z prawem

Zadbaj o wdrożenie i certyfikację normy EN 1090!