Wiele firm ma już wdrożony system zarządzania, często jest nim ISO 9001, ale z czasem dochodzą kolejne wymogi i powstaje potrzeba innej certyfikacji. Nie zawsze oznacza to wdrażanie od początku wszystkich procedur – niektóre normy ISO można zintegrować – to prostsza forma wdrożenia kolejnego systemu. Taka integracja jest znacznie szybsza, prostsza i oczywiście tańsza. Nasi specjaliści mają w tym praktykę.

Integracja ISO 9001 i ISO 45001

W przypadku pracy wg normy ISO 9001 i chęci wprowadzenia ISO 45001 warto dokonać integracji i zyskać optymalizację dokumentacji systemu – uniknie się w ten sposób duplikatów tożsamych dokumentów wymaganych przez obie normy. Czas wdrożenia jest znacznie krótszy, co oznacza tez niższe koszty – wykorzystuje się bowiem częściowo pokrywające się dokumenty z istniejącego już systemu.

W przypadku ISO 9001 i 45001 wspólnymi obszarami są:

 • kontekst organizacji i zakresu systemu,
 • zarządzanie ogólne (np. ustalanie polityki, celów, zaangażowania kierownictwa),
 • wiedza i świadomość,
 • personelu i zarządzanie dokumentacją,
 • monitorowanie systemu (audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania),
 • identyfikacja niezgodności i postępowania z nimi,
 • ciągłe doskonalenie,
 • zbliżone są również procedury dotyczące doboru dostawców.

Z kolei różnice, które będą wymagały uzupełnienia przy integracji ISO 9001 z 45001, obejmują najczęściej:

 • identyfikację wymagań prawnych i innych dotyczących BHP,
 • ocenę ryzyka związaną z wykonywanymi przez pracowników pracami oraz zapewnienia środków bezpieczeństwa dla stwierdzonych w niej zagrożeń,
 • gotowość
 • i reagowanie na sytuacje awaryjne,
 • postępowanie z incydentami i wypadkami związanymi z pracą.

Cały proces integracji – zależnie od stopnia rozbudowania struktury firmy – zajmuje kilka tygodni, jeśli powierzy się go specjalistom na co dzień zajmującym się wdrożeniami i certyfikacją ISO.

Integracja ISO 9001 i ISO 1401

Aktualizacja norm  norm ISO 9001 i ISO 14001 w 2015 r. sprawiła, że łatwiej dziś zintegrować oba systemy zarządzania, niż wprowadzać każdy osobno. Co przekłada się oczywiście na czas realizacji i jej niższe koszty.

Integracja systemów polega na określeniu obszarów wspólnych dla obu norm i uzupełnieniu brakujących. Wszystko to wiąże się z przeglądem i porównaniem zapisów prawnych obu norm.

W przypadku integracji z ISO 1401 konieczne będzie uzupełnienie następujących zagadnień:

 • identyfikacja aspektów środowiskowych oraz ustalenie sposobów zarządzania nimi,
 • określenie wymagań prawnych i innych zobowiązań zgodności, które dotyczą organizacji w zakresie środowiskowym,
 • ustalenie poziomu zgodności firmy z tymi wymaganiami.

Konieczne jest dokonanie przeglądu środowiskowego, który wymaga wiedzy w zakresie środowiska oraz przepisów prawnych. Rozszerzenie systemu zarządzania jakością o ISO 1400 wymaga także audytu wewnętrznego na zgodność z ISO 14001 (wykonuje się go po wdrożeniu wymagań ISO 14001 do systemu).

Wspólne elementy ISO 9001 i 1401

 • Procedury systemowe, np. procedury zarządzania dokumentacją
 • Procedury działań korygujących

Pozostałe procedury systemu zarządzania wymagają przeglądu pod kątem zgodności i dostosowania do normy ISO 14001.

Po zakończeniu procesu integracji dwóch systemów zarządzania można ubiegać się o certyfikację. W ramach jednego audytu otrzymuje się dwa niezależne certyfikaty: ISO 9001 i ISO 1401.

Zadbaj o zgodność norm swojej firmie!

Zleć audyt i integrację możliwych systemów!