W trosce o klienta – ISO 9001

Zależy Ci na stałym rozwoju i podnoszeniu usług w firmie? Dbasz o poziom zadowolenia klienta, jakość jego usługi i komunikacji z nim? To właśnie dla takich firm i organizacji – każdej skali, branży i formy prawnej powstała międzynarodowa norma zarządzania jakością ISO 9001.

Lepsza obsługa klienta, zrozumienie jego oczekiwań przekładają się na większą efektywność pracy w firmie i szereg korzyści.

Co zyskuje firma dzięki wdrożeniu i certyfikacji ISO 9001?

 • Wyższą jakość usług
 • Większą wydajność firmy i efektywniejsze wykorzystanie własnych zasobów
 • Wzrost zadowolenia klientów
 • Poprawa relacji z klientami i dostawcami
 • Mniej reklamacji
 • Obniżenie kosztów działania
 • Sprawny obieg informacji i dokumentów i porządek w dokumentacji
 • Większa konkurencyjność

Dzięki współpracy z nami działalność firmy czy organizacji zostanie poddana dogłębnej analizie pod kątem wymogów ISO 9001.

ISO 9001 to:

 • zachęcanie kierownictwa do wspólnego opracowywania planu zarządzania jakością,
 • ustalenie strategii zarządzania pracownikami, komunikacji w firmie,
 • ustalenie zasobów pozwalających na spełnienie wymogów normy: personel, kwalifikacje, odpowiednie wyposażenie, organizacja pracy,
 • ustalenie ról i procesów w przedsiębiorstwie/organizacji,
 • analiza ryzyka,
 • stały nadzór nad dokumentacją gromadzonej w siedzibie przedsiębiorstwa,
 • stałe analizowanie m.in. poziomu zadowolenia klientów.

Wdrożenie normy ISO 9001 przebiega praktycznie bezproblemowo, polega bowiem na opisaniu zasad, które pozwalają spełnić jej wymogi. Firma zyskuje poukładanie i przejrzystość procesów, komunikacji i dokumentacji, dlatego ISO9001 ma tak uniwersalny charakter.

To potrzeby klienta są priorytetem i im podporządkowane są wszelkie działania w ramach ISO 9001. A są nimi:

 • stworzenie odpowiednich procesów, od których zależy skuteczność funkcjonowania organizacji,
 • ocena dostawców usług lub materiałów, z których wykonywane są poszczególne wyroby,
 • odpowiednie cechy przywódcze kierownictwa, wspierające ciągły rozwój firmy,
 • motywowanie współpracowników do działania,
 • nieustanne dążenie do perfekcji, doskonalenie – procesów, wyrobów, usług,
 • rzeczowe podejmowanie wszelkich decyzji,
 • zarządzanie w sposób systemowy.

Pokaż klientom, że ich zadowolenie jest dla Ciebie ważne – zadbaj o certyfikat normy ISO 9001!

Zapraszamy do kontaktu!