Potwierdzenie kwalifikacji do spawania

Proces kwalifikowania technologii WPQR jest jedyną formą potwierdzenia przez zakład jego kwalifikacji do wykonania połączenia. Jest toteż wymagane przez dyrektywę ciśnieniową oraz systemy zapewnienia jakości w spawalnictwie PN-EN ISO 3834, PN-EN 1090 oraz PN-EN 15085.

Skutecznie pomagamy w zdobyciu przez firmę Certyfikatu Kwalifikacji Technologii Spawania.

Do wdrożenia WPQR zalicza się kwalifikowanie:

 • spawania łukowego (gazowego) stali, niklu i stopów niklu wg PN-EN ISO 15614-1,
 • spawania łukowego aluminium i jego stopów wg PN-EN ISO 15614-2 oraz odlewów aluminiowych wg PN-EN ISO 15614-4,
 • spawania żeliw niestopowych i niskostopowych wg PN-EN ISO 15614-3,
 • spawania łukowego tytanu, cyrkonu i ich stopów wg PN-EN ISO 15614-5,
 • spawania łukowego i gazowego miedzi i jej stopów wg PN-EN ISO 15614-6,
 • napawania wg PN-EN ISO 15614-7,
 • spawania rur z płytami sitowymi wg PN-EN ISO 15614-8,
 • spawania wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego wg PN-EN ISO 15614-11,
 • zgrzewanie punktowe, liniowe, garbowe PN-EN ISO 15614-12,
 • spawanie hybrydowe laserowo-łukowe stali, niklu i stopów niklu PN-EN ISO 15614-14,
 • spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej wg PN-EN ISO 17660-1, PN-EN ISO 17660-2,
 • spawanie odlewów staliwnych wg PN-EN ISO 11970,
 • zgrzewanie łukowe kołków metalowych PN-EN ISO 14555.

Zapewnij pełną kwalifikację spawania w swoim zakładzie!

Skontaktuj się z nami w celu wdrożenia!