Efektywność energetyczna i ochrona środowiska

Bez względu na to, w jakiej branży prowadzisz dużą firmę – czas na oszczędzanie energii i troskę o środowisko naturalne. To właśnie z tą myślą w połowie 2021 roku powstała norma ISO 50001:2011, Energy management systems – Requirements with guidance for use na podstawie Europejskiej Normy EN 16001:2009, Systemy zarządzania energią – Wymagania i wytyczne stosowania (w Polsce przyjętej jako PN-EN 16001:2009) oraz systemu zarządzania energią obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.

System Zarządzania Energią ISO 50001 dotyczy organizacji różnej wielkości, bez względu na rodzaj i branżę czy obszar geograficzny. Szczególnie przydatna wszędzie tam, gdzie pochłaniana jest duża ilość energii, jak w budownictwie, transporcie, oraz gdzie firmy są zobowiązane do respektowania wymogów ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Efektywne zarzadzanie energią to nie tylko obniżenie koszów działalności, ale i odpowiedzialne prowadzenie przedsiębiorstwa i podniesienie przewagi konkurencyjnej.

Co obejmuje System Zarządzania Energią ISO 50001

ISO 50001 to zbiór najlepszych praktyk w zakresie efektywności zużycia energii przy zachowaniu zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, do których spełnienia dana organizacja jest zobligowana. Obejmuje m.in. wymogi:

 • identyfikacji aktualnego oraz przewidywalnego zużycia energii;
 • dla wprowadzenia polityki energetycznej;
 • określające obszary znaczącego zużycia energii i plany redukcji jej zużycia;
 • wprowadzenia systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii w ramach cyklu Deminga PDCA.

Wdrożenie ISO 50001 wiąże się z opracowaniem i wdrożeniem polityki energetycznej oraz koncentracji na szczególnie energochłonnych obszarach działalności. Dzięki temu w kolejnych obszarach przedsiębiorstwa redukuje się zużycie energii.

Dlaczego warto wdrożyć normę ISO 50001

Dzięki wdrożeniu i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią wg Normy ISO 50001 zyskasz:

 • efektywne zarządzanie energią w organizacji: od identyfikacji energochłonnych obszarów działalności, przez ich kontrolę, po obniżanie zużycia,
 • ograniczenie wydatków na zużycie energii, przekładające się na obniżenie kosztów prowadzenia działalności,
 • stosowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania i wykorzystywania energii;
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych;
 • wzrost konkurencyjności oraz reputację firmy dbającej o środowisko i społecznie odpowiedzialnej,
 • zgodność działania z wymogami prawnymi dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych,
 • możliwość zintegrowania SZE z innymi normami (np. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS itp.),
 • kompatybilność z normą EN 16001, która zapewnia płynny i bezproblemowy transfer na normę ISO 50001.

Zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami ISO!